klimatyzacja komfortu

Ludzie przebywają w pomieszczeniach około 90% swojego życia, dlatego też zagadnienia komfortu termicznego pomieszczeń są istotnym problemem przy projektowaniu klimatyzacji komfortu.

       Odczucie komfortu termicznego człowieka jest ściśle związane z równowagą termiczną ciała traktowanego jako całość. Stabilne oddawanie lub odbieranie ciepła przez całe ciało człowieka jest odczuwane jako komfort cieplny. Na tę wymianę ciepła wpływa aktywność fizyczna, rodzaj ubrania (a w szczególności jego izolacyjność) oraz parametry otoczenia takie jak temperatura powietrza, promieniowanie, prędkość powietrza oraz wilgotność względna powietrza. Na odczucie komfortu wpływają również inne parametry, takie jak hałas, jakość powietrza, oświetlenie itp. . Instalacja klimatyzacji ma wpływ praktycznie na każdy z tych składników. 

       Wprowadzona w roku 2002 metodą uznaniową norma PN-EN ISO 7730 [4] rozpatruje problem komfortu cieplnego bardziej szczegółowo, wprowadzając nowe wskaźniki komfortu. Są to: PMV - (ang.: Predicted Mean Vote) - przewidywana ocena średnia, oraz PPD - (ang.: Predicted Percentage of Dissatisfied) - przewidywany odsetek ludzi niezadowolonych. 

Rozmiar: 55012 bajtów

       Zgodnie z tą normą ustanowiono siedmiopunktową skalę odczuć komfortu:
+3 - gorąco
+2 - ciepło
+1 - dość ciepło
0 - obojętnie
-1 - dość chłodno
-2 - chłodno
-3 - zimno

       Aby obliczyć wartość PMV należy zmierzyć: temperaturę powietrza, średnią temperaturę promieniowania, względną prędkość powietrza, ciśnienie cząstkowe pary wodnej, a także określić aktywność fizyczną człowieka oraz oporność cieplną odzieży. W środowisku umiarkowanym termoregulacja ciała automatycznie dostosowuje temperaturę skóry oraz wydzielanie potu, aby utrzymać równowagę termiczną. Wskaźnik PMV opracowano na podstawie fizjologicznej odpowiedzi systemu termoregulacji. 

       Na podstawie normy PN-EN ISO 7730, opracowano raport CEN, CR 1752.1998 [5], w którym przeanalizowano różne aspekty komfortu cieplnego. 

       W zależności od wartości PMV i PPD pomieszczenia przeznaczone do stałego przebywania ludzi podzielono na 3 kategorie: A, B i C. Pomieszczenia klasyfikuje się jako: A - pomieszczenia o wysokich wymaganiach, B - o wymaganiach średnich oraz C - o wymaganiach umiarkowanych jakości powietrza.

Make a free website with emyspot.com - Report abuse